EngineersRepository

Repository of notes and books for computer engineers

دسترسی سریع

 • ۱۲:۱۳    
  کانال تلگرام                 استاد دونی


    
                                   دوستان ما            نمونه سوال امتحانی                             • ۹۱

خلاصه کتاب نظریه زبانها و ماشینهای لینز به زبان فارسی

 • ۱۷:۴۶


خلاصه کتاب نظریه زبانها و ماشینهای لینز به زبان فارسی

این فایل ضمیمه کتاب جامع نظریه زبانها و ماشینها بودهپاسخ تمارین کتاب نظریه زبانها و ماشینهای لینز

 • ۱۷:۴۳

پاسخ تمارین کتاب نظریه زبانها و ماشینهای لینز

نمیدونم مربوط به کدوم ویرایشهدانلود کتاب لینز زبان اصلی

 • ۱۷:۴۰

کاور کتاب لینز زبان اصلی ویرایش پنجم


کتاب زبان اصلی پیتر لینز زبان اصلی مربوط به درس نظریه زبانها و ماشینها ویرایش پنجم


دانلود جزوه دستنویس طراحی الگوریتم استاد بهروز قلی زاده دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

 • ۲۲:۰۱


دانلود جزوه دستنویس طراحی الگوریتم استاد بهروز قلی زاده دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال#جزوه

#طراحی_الگوریتم

#استاد_بهروز_قلی_زاده


این فایل رو از یکی از هم کلاسی ها گرفتم ... نگارنده و زمانش مشخص نیست ولی استاد همین ها رو درس میده


منبع : www.EngineersRepository.ir

t.me/EngineersRepository


آموزش تایپ ده انگشتی

 • ۱۱:۰۹

آموزش تایپ ده انگشتیطرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی آموزش تایپ ده انگشتی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۴۹٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: فایل های جانبی آموزش تایپ ده انگشتی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۶ مگابایت است.

 


آموزش کنترل کیفیت آماری

 • ۱۱:۰۸

آموزش کنترل کیفیت آماری


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم: مفهوم و تاریخچه کیفیت

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۵٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: نمایش پراکندگی برای داده ها

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۳٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی درس سوم: توزیع های آماری متغیرهای تصادفی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۰٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی درس چهارم: استنباط آماری درباره فرآیند کیفیت

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی درس پنجم: کنترل فرآیند آماری(الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۹۵٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی درس پنجم: کنترل فرآیند آماری (ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۰٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی درس ششم: نمونه گیری برای پذیرش (بازرسی)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۶٫۶ مگابایت است.

 

آموزش بارگذاری سازه ها با اکسل

 • ۱۱:۰۷

آموزش بارگذاری سازه ها با اکسل


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد.


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم: بارگذاری ثقلی، بار مرده

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۲۱٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: بارگذاری ثقلی، بار زنده

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۲۰ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی درس سوم: بارگذاری ثقلی، بار برف

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۵۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی درس چهارم: سیستم توزیع و انتقال بارهای ثقلی و بارگذاری پله و خرپشته

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۰۴٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی درس پنجم: بارگذاری جانبی، بارگذاری باد

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی درس ششم: بارگذاری جانبی، زلزله(الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۲۷٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی درس ششم: بارگذاری جانبی، زلزله(ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۶۶٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸: ویدئوی درس هفتم: ترکیبات بارگذاری

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۸٫۲ مگابایت است.

 

 

آموزش شیمی عمومی

 • ۱۱:۰۶

آموزش شیمی عمومی


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم: ساختار اتم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۳٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: پیوندهای شیمیایی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۲٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی درس سوم: ساختار هندسی مولکول ها

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۸٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی درس چهارم: حالت گازی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۰ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی درس پنجم: مایعات و جامدات

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۵٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی درس ششم: محلول ها

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۵٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی درس هفتم: ترمودینامیک و تعادل های شیمیایی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۴٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸: ویدئوی درس هشتم: سینتیک شیمیایی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۰٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۹: ویدئوی درس نهم: اسیدها و بازها

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۸٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۰: ویدئوی درس دهم: تعادل های آبی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۰٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۱: ویدئوی درس یازدهم: الکتروشیمی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۹٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۲: ویدئوی درس دوازدهم: شیمی عناصر غیر فلزی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۳: ویدئوی درس سیزدهم: شیمی فلزات (الف)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۳٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۴: ویدئوی درس سیزدهم: شیمی فلزات (ب)

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۱٫۵ مگابایت است.

 

آموزش استاتیک

 • ۱۱:۰۵

آموزش استاتیکطرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی آموزش استاتیک - درس یکم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۹۳٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی آموزش استاتیک - درس دوم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۶٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی آموزش استاتیک - درس سوم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۰٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی آموزش استاتیک - درس چهارم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۲۸٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی آموزش استاتیک - درس پنجم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۵۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی آموزش استاتیک - درس ششم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۰۰ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی آموزش استاتیک - درس هفتم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۳۶٫۷ مگابایت است.

 

آموزش ویندوز 10 (Windows 10)

 • ۱۱:۰۴

آموزش ویندوز 10 (Windows 10)


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی آموزش ویندوز ۱۰ (Windows 10) - درس یکم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۵٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی آموزش ویندوز ۱۰ (Windows 10) - درس دوم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۸۷٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳: ویدئوی آموزش ویندوز ۱۰ (Windows 10) - درس سوم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۱۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴: ویدئوی آموزش ویندوز ۱۰ (Windows 10) - درس چهارم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۱۸٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵: ویدئوی آموزش ویندوز ۱۰ (Windows 10) - درس پنجم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۹۹٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶: ویدئوی آموزش ویندوز ۱۰ (Windows 10) - درس ششم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۴۲٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷: ویدئوی آموزش ویندوز ۱۰ (Windows 10) - درس هفتم

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۶۶٫۷ مگابایت است.

 

۱ ۲ ۳ . . . ۶ ۷ ۸
سلام
خوش آمدید
این وبلاگ رو به خاطر تبادل جزوه هایی که بدستم میرسه با هم دانشگاهیام راه اندازی کردم امیدوارم که بدردتون بخوره.

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
Designed By Erfan Powered by Bayan