EngineersRepository

Repository of notes and books for computer engineers

خلاصه کتاب نظریه زبانها و ماشینهای لینز به زبان فارسی

  • ۱۷:۴۶


خلاصه کتاب نظریه زبانها و ماشینهای لینز به زبان فارسی

این فایل ضمیمه کتاب جامع نظریه زبانها و ماشینها بودهدانلود کتاب لینز زبان اصلی

  • ۱۷:۴۰

کاور کتاب لینز زبان اصلی ویرایش پنجم


کتاب زبان اصلی پیتر لینز زبان اصلی مربوط به درس نظریه زبانها و ماشینها ویرایش پنجم


دانلود جزوه دستنویس طراحی الگوریتم استاد بهروز قلی زاده دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

  • ۲۲:۰۱


دانلود جزوه دستنویس طراحی الگوریتم استاد بهروز قلی زاده دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال#جزوه

#طراحی_الگوریتم

#استاد_بهروز_قلی_زاده


این فایل رو از یکی از هم کلاسی ها گرفتم ... نگارنده و زمانش مشخص نیست ولی استاد همین ها رو درس میده


منبع : www.EngineersRepository.ir

t.me/EngineersRepository


استاد وحید علی نژاد

  • ۰۸:۱۵

لطفا نظرتون رو در مورد استاد وحید علی نژاد برای دوستانتون زیر همین پست بنویسید


استاد مهدی معصوم زاده

  • ۰۸:۱۴

لطفا نظرتون رو در مورد استاد مهدی معصوم زاده برای دوستانتون زیر همین پست بنویسید


استاد مهدی قربانی حصاری

  • ۰۸:۱۱


لطفا نظرتون رو در مورد استاد مهدی قربانی حصاری برای دوستانتون زیر همین پست بنویسید


استاد امیرسینا مجیرشیبانی

  • ۰۸:۱۰


لطفا نظرتون رو در مورد استاد امیرسینا مجیرشیبانی برای دوستانتون زیر همین پست بنویسید


آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) - مقدماتی

  • ۱۰:۰۶

آموزش برنامه نویسی اندروید (Android) - مقدماتی


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس یکم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۷۰٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس دوم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۶۷٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۳ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس سوم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۵۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۴ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس چهارم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۶۷٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۵ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس پنجم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۵۶٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۶ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس ششم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۶۷٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس هفتم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۷۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس هشتم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۹۳٫۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۹ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس نهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۸۸٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۰ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس دهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۴۷٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۱ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس یازدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۰۴٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۲ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس دوازدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۸۹٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۳ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس سیزدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۹۸٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۴ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس چهاردهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۵۷٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۵ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس پانزدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۸۸٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۶ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس شانزدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۳۴٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۷ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس هفدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۲۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۸ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس هجدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۹ویدئوی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android) - درس نوزدهم

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۲۴٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲۰فایل های جانبی آموزش مقدماتی برنامه نویسی اندروید (Android)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۱۰٫۷ مگابایت است.

آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript)

  • ۱۰:۰۳

 آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript) 


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱ویدئوی درس یکم: مقدمات جاوا اسکریپت (الف)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۳٫۲ مگابایت است.

این بخش یک ویدئوی مستقل است و با دانلود و خارج کردن فایل از حالت فشرده (extract) یک ویدئوی واحد خواهید داشتراهنمایی بیشتر (+)

 

بسته دانلودی شماره ۲ویدئوی درس دوم: مقدمات جاوا اسکریپت (ب): معرفی انواع داده (Data Type)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۲٫۱ مگابایت است.

این بخش یک ویدئوی مستقل است و با دانلود و خارج کردن فایل از حالت فشرده (extract) یک ویدئوی واحد خواهید داشتراهنمایی بیشتر (+)

 

بسته دانلودی شماره ۳ویدئوی درس سوم: مقدمات جاوا اسکریپت (پ): پنجره های popup ، ساختارهای کنترلی

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۷٫۵ مگابایت است.

این بخش یک ویدئوی مستقل است و با دانلود و خارج کردن فایل از حالت فشرده (extract) یک ویدئوی واحد خواهید داشتراهنمایی بیشتر (+)

 

بسته دانلودی شماره ۴ویدئوی درس چهارم: تعریف توابع

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۷٫۳ مگابایت است.

این بخش یک ویدئوی مستقل است و با دانلود و خارج کردن فایل از حالت فشرده (extract) یک ویدئوی واحد خواهید داشتراهنمایی بیشتر (+)

 

بسته دانلودی شماره ۵ویدئوی درس پنجم: حلقه ها (Loops)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۸٫۲ مگابایت است.

این بخش یک ویدئوی مستقل است و با دانلود و خارج کردن فایل از حالت فشرده (extract) یک ویدئوی واحد خواهید داشتراهنمایی بیشتر (+)

 

بسته دانلودی شماره ۶ویدئوی درس ششم: رویداد ها (Events)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۷ویدئوی درس هفتم: مدیریت خطا و استثنا (بلوک try-catch)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۹٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۸ویدئوی درس هشتم: درخت مدل شیء گرای سند (Document Object Model)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۴۲٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۹ویدئوی درس نهم: تغییر درخت DOM

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۸٫۹ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۰ویدئوی درس دهم: اشیاء جاوا اسکریپت شیء رشته (String)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۴٫۸ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۱ویدئوی درس یازدهم: اشیاء جاوا اسکریپت شیء Date یا تاریخ

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۶٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۲ویدئوی درس دوازدهم: اشیاء جاوا اسکریپت شیء آرایه (Array)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۸٫۷ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۳ویدئوی درس سیزدهم: اشیاء جاوا اسکریپت کلاس Math (کار با ریاضیات)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۱٫۲ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۴ویدئوی درس چهاردهم: اشیاء جاوا اسکریپت کلاس RegExp (عبارات منظم یا باقاعده)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۱ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۵ویدئوی درس پانزدهم: شیء Window

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۵٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۶ویدئوی درس شانزدهم: تمرین اول تمرین مباحث مقدماتی: آرایه ها و حلقه ها

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۱۷٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۷ویدئوی درس هفدهم: تمرین دوم توابع (شامل توابع بازگشتی)

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۴۰٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۸ویدئوی درس هجدهم: تمرین سوم: DOM

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۹۹٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۱۹ویدئوی درس نوزدهم: تمرین چهارم: DOM و SlideShow

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۴۲٫۶ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲۰ویدئوی درس بیستم: تمرین پنجم: DropDown Lists

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۰٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲۱ویدئوی درس بیست و یکم: تمرین ششم: DOM و عکس های popup

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۷٫۳ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲۲ویدئوی بیست و دوم: تمرین هفتم: DOM و تغییر منوی کلیک راست در صفحه وب

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۳۶٫۵ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲۳ویدئوی درس بیست و سوم: تمرین هشتم: DOM و عکس های popup با حالت mask کردن صفحه

لینک های دانلود:
حجم کل دانلود برابر با ۲۴٫۲ مگابایت است.

 

 

آموزش طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب

  • ۱۱:۲۶

آموزش طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ در متلب


طرح نذر آموزشی

این آموزش به صورت رایگان توسط خود موسسه فرادرس انتشار پیدا کرده

وتنها تا 20 روز آتی این لینکها کار خواهد کرد


بسته دانلودی شماره ۱: ویدئوی درس یکم: مباحث تئوری

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۱۵٫۴ مگابایت است.

 

بسته دانلودی شماره ۲: ویدئوی درس دوم: پیاده سازی عملی

لینک های دانلود:
برای دانلود کلیک کنید (+)
حجم کل دانلود برابر با ۱۶۰٫۵ مگابایت است.

 
سلام
خوش آمدید
این وبلاگ رو به خاطر تبادل جزوه هایی که بدستم میرسه با هم دانشگاهیام راه اندازی کردم امیدوارم که بدردتون بخوره.

دانشگاه آزاد اسلامی - تهران شمال
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
Designed By Erfan Powered by Bayan